CENIK in splošni pogoji

Mesečna (4 tedenska) karta (90 – 135 min) / osebo

 • 1x tedenske vaje 45-50€
 • neomejena mesečna karta 95 €

Mesečna (4 tedenska) karta (45 – 60 min) / osebo

 • 1x tedenske vaje 35-45 €
 • 2x tedenske vaje 85 €

__________________________________________________________________

MINI POP

3-MESEČNA karta / osebo

 • 1x tedenske vaje 95 €

LETNA karta / osebo

 • 1x tedenske vaje 315 €

__________________________________________________________________

1 x tedenske vaje od 60 – 90 min:

3-MESEČNA karta / osebo

 • 1x tedenske vaje 125 €

LETNA karta / osebo

 • 1x tedenske vaje 405 €

___________________________________________________

NEOMEJENA:

3-MESEČNA neomejena karta / osebo 257€

LETNA neomejena karta / osebo (10 mesecev) 855

__________________________________________________________________

ENKRATEN OBISK 15€

__________________________________________________________________

ZUMBA:

 • enkraten obisk 15€
 • 4 obiski 45
 • 8 obiskov 50€
 • MESEČNA neomejena karta 50€
 • 3-MESEČNA neomejena karta 140€
 • LETNA neomejena karta 450€ (10 mesecev)

___________________________________________________________________

Individualna ura družabnega plesa – (45 min) 45 € / osebo ali par

 • Posamična ura znaša 45€/na osebo oz. par
 • 40€ znaša cena za posamezno uro v primeru, da se odločite za paket 5. individualnih ur, 
 • za paket 10. ur znaša cena posamezne ure 40€, vendar Vam 11.podarimo.

Individualna ura drugih plesnih zvrsti (60-90 min) 55 – 85 € / osebo ali par

____________________________________________________________________________________________________________________________________________

*Pridružujemo si pravico do spremembe urnika ali cen brez predhodnega obvestila.

Valeta:

 • plesne vaje 35€ 
 • brezplačno nudimo: ponovitvena vaja, generalka, vaja s starši, vaja devetošolcev s starši
 • v primeru plačila naročenih vstopnic, vrnemo denar le v primeru predloženega dokazila zdravnika specialista na ime devetošolca/ke, sicer denarja ne vračamo.

Maturantski ples:

 • plesne vaje 45€/osebo (s ponovitveno vajo in generalko)
 • maturantski ples 49€/ osebo ali all inclusive 55€/osebo (soplesalci 39€- maturant/ka iz druge šole, ki ima maturantski ples v naši organizaciji)
 • rezervacija in urejen sedežni red oz. plačilo 1. obroka za naročeno število vstopnic za maturantski ples velja kot akontacija (akontacije ne vračamo)
 • v primeru plačila naročenih vstopnic, vrnemo denar le v primeru predloženega dokazila zdravnika specialista na ime maturanta/ke v primeru izvedenega dogodka, sicer denarja ne vračamo.

Davki:

V vseh cenah iz cenika je vključen 9,5 % DDV.

Darilni boni

Veljajo le za tekočo sezono od 1.septembra 2019 do 31.avgusta 2020

Plačilni pogoji

Možnosti plačila: gotovina ali kartice BA, Maestro, Karanta, Eurocard in Visa ali nakazilo na TR.

Plačilo je mogoče izvesti preko spletne strani ali na recepciji Urške, več kot plesne šole, Dunajska cesta 20, v Ljubljani, vsak delovnik od 15.00 – 20.00 ure.

Denarja iz naslova plesnih vaj ne vračamo.

V primeru plačila naročenih vstopnic, denar vrnemo le v primeru predloženega zdravniškega (specialističnega) potrdila maturanta/ke, devetošolca/ke, sicer denarja ne vračamo.

Odgovornost

Vsi plesni tečaji potekajo na lastno odgovornost posameznika.

Copyright © 2015 Urška, več kot plesna šola, Party-Pro d.o.o., Vse pravice pridržane. 

 
————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————–
 
SPLOŠNI POGOJI
 
 Splošni pogoji Urška Pro – plesna šola 

Urška Pro – plesna šola / Urška, več kot plesna šola je blagovna znamka izvajalca plesnih tečajev in prireditev Party – Pro, d.o.o. (nadalje: izvajalec). 

S članstvom v Urška Pro /Urška – plesni šoli (nadalje: plesna šola) član sprejme in potrjuje splošne pogoje poslovanja izvajalca, navedene v nadaljevanju. 

Članstvo v plesni šoli 


Sodelovanje v plesnih tečajnih oz. šolanjih plesne šole je možno le ob predhodni včlanitvi v plesno šolo. 

Za včlanitev v plesno šolo se posameznik registrira preko obrazca s spletne strani na povezavi  https://urska.si/registracija ali plesni šoli prijavo posreduje po pošti ali elektronski pošti, in poravna obveznost iz naslova vadnine/članarine glede na naravo plesnega tečaja oz. prireditve, pri kateri bo sodeloval (oblike tečajev oz. šolanj ter pogoji plačila so navedeni v nadaljevanju). Na podlagi plačila vadnine/članarine za izbran plesni tečaj oz. šolanje se posamezniku po elektronski pošti na njegov naslov izda potrdilo o opravljenem plačilu (račun) ter članska izkaznica. 

Članska izkaznica šteje kot dokazilo o veljavnem članstvu v plesni šoli. Član je dolžan na zahtevo plesne šole izkazati članstvo z veljavno izkaznico ob vsakem obisku plesne šole. Plesna šola ima pravico od udeležencev plesnih tečajev zahtevati, da se pred začetkom tečaja izkažejo z veljavno izkaznico. V kolikor se posameznik ne izkaže z veljavno izkaznico, mu je plesna šola upravičena odreči sodelovanje pri plesnem tečaju oz. šolanju. 

Ob včlanitvi člana plesna šola pridobi določene osebne podatke člana. Ravnanje z osebnimi podatki je podrobneje opisano v nadaljevanju. 

Oblike tečajev in šolanja 

a) Oblike tečajev in šolanj 

Plesna šola izvaja plesne tečaje oz. šolanja v različnih starostnih in zahtevnostnih skupinah. Starostne in zahtevnostne skupine se oblikujejo glede na število prijavljenih članov za posamezno starostno in zahtevnostno kategorijo ter glede na predhodno znanje prijavljenih članov – glede katerega podajo pojasnila člani sami. 

Član ob včlanitvi v posamezni plesni tečaj oz. šolanje s strani plesne šole pridobi podatek o tem, katere starostne in zahtevnostne skupine so na voljo, ter izbere ustrezno skupino. Plesna šola si pridržuje pravico, da tečaja oz. šolanja za določene starostne ali zahtevnostne skupine ne izvede, v kolikor število udeležencev skupine ne doseže najmanj 10 članov. 

V kolikor je član udeleženec plesnega tečaja oz. šolanja določene starostne ali zahtevnostne skupine na podlagi s svoje strani danih podatkov, ki se izkažejo za nepravilne, pa zaradi tega nivo skupine ne odgovarja znanju člana, to ni utemeljen razlog za vračilo denarja. Tekom izvajanja tečaja ali šolanja je možen prehod v drugo starostno oz. zahtevnostno skupino le na podlagi dogovora s plesno šolo. 

b) Urniki tečajev in šolanj

Plesni tečaji oz. šolanja potekajo v prostorih plesne šole enkrat ali večkrat tedensko v trajanju od 45 do 135 minut (odvisno od oblike tečaja oz. šolanja). 

O okvirnih urnikih posameznih tečajev so člani obveščeni ob včlanitvi v plesno šolo. Urniki so prav tako objavljeni na spletni strani plesne šole. 

Plesna šola si pridrži pravico, da naknadno spremeni urnik posameznih plesnih tečajev oz. šolanj, o čemer bodo člani obveščeni z elektronskim sporočilom na elektronski naslov člana, dan ob včlanitvi. 

V času šolskih počitnic in praznikov se plesni tečaji oz. šolanja ne izvajajo. V takšnem primeru se termin plesnega tečaja oz. šolanja prestavi na naslednji koledarski teden. 

Odsotnost in vračilo članarine 

Plesna šola se zaveže, da bo pripravila in izvedla plesne tečaje oz. šolanja v skladu z dogovorom in v okviru objavljenih urnikov. Ne glede na navedeno si plesna šola pridrži pavico, da posamezni plesni tečaji oz. šolanja niso izvedeni, v kolikor se na plesni tečaj oz. šolanje ne prijavi zadostno število članov (najmanj 10). Prav tako si plesna šola pridrži pravico, da zaradi objektivnih razlogov (npr. bolezen ali poškodba plesnega učitelja ali podobno) ne izvede posameznih terminov tečaja oz. šolanja. 

V primeru ne prijave zadostnega števila članov v posamezno zahtevnostno ali starostno skupino si plesna šola pridrži pravico združevati posamezne zahtevnostne ali/in starostne skupine, vendar na način, da zahtevnostna stopnja tečaja oz. šolanja ni bistveno spremenjena. V primeru ne izvedbe posameznega termina tečaja se izvedba odpadlega tečaja prenese za en teden oz. na prvi primeren prost termin. 

Odsotnost člana iz posameznega (ali več) termina tečaja ni podlaga za vračilo članarine, razen če član izostane od posameznega termina tečaja iz zdravstvenih razlogov, ki jih izkaže z ustreznim zdravniškim opravičilom, ki dokazuje nezmožnost sodelovanja pri plesnem tečaju oz. šolanju. V primeru odsotnosti iz posameznega termina iz zdravstvenih razlogov se članarina ne vrača, ampak se prenese pravica člana sodelovati na naslednjem  primernem prostem terminu plesnega tečaja oz. šolanja primerljive skupine. 

Cenik

najdete na https://urska.si/cenik 


Spremembe cenika

Plesna šola si pridržuje pravico do spremembe cenika. Spremembe cenika se objavijo na spletnih straneh plesne šole. Spremembe cenika ne vplivajo na ceno plesnih tečajev oz. šolanj, ki so že bili vplačani. V kolikor član želi nadaljevati posamezno obliko plesnega tečaja oz. šolanja, se spremembe cenika upoštevajo pri vsakem novem plačilu. 

Plačila 

Možnosti plačila:  

·    gotovina ali kartice BA, Maestro, Karanta, Eurocard in Visa ali nakazilo na TRR izvajalca. 

Gotovinsko plačilo je mogoče na recepciji Plesne šole, vsak delovnik od 16.00 – 20.00 ure. 

Plesni tečaji oz. šolanja se ob odsotnosti drugačnega pisnega dogovora plačujejo sproti, za vsako 4 tedensko obdobje posebej. Plesni tečaji oz. šolanja se plačujejo v naprej. V primeru neplačila plesnega tečaja oz. šolanja obiski plesnih tečajev oz. šolanj ni mogoč. 

Maturantski plesi in valete

Rezervacija in urejen sesdežni oz. plačilo 1. obroka za naročene vstopnice velja kot akontacija, ki se ne vrača.

V primeru plačila naročenih vstopnic vrnemo denar le v primeru predloženega dokazila zdravnika specialista na ime maturanta/tke, sicer kupnine ne vračamo.

Obveznosti članov in odgovornost 

Člani se zavežejo: 

·    spoštovati hišni red in pravila lepega vedenja izvajalca, 

·    zagotoviti ustrezno in brezhibno športno opremo, primerno za plesne aktivnosti, 

·    slediti in upoštevati navodila plesnega učitelja. 

Člani smejo v prostore plesne šole, namenjene izvajanju plesnih tečajev oz. šolanj, vstopati samo v čisti in suhi obutvi in obleki, vanje ne smejo vnašati hrane in pijače ter drugih virov nečistoče. 

Plesna šola ima pravico članu odreči sodelovanje v plesnem tečaju oz. šolanju, v kolikor član pred ali na plesnem tečaju oz. šolanju ne spoštuje obveznosti iz tega člena. 

Člani so dolžni plesno šolo nemudoma obvestiti o vsakršni nevarnosti ali nepopolnosti v prostorih plesne šole, ki bi lahko predstavljala nevarnost za njihovo zdravje v primeru izvajanja plesnega tečaja oz. šolanja. 

Člani sodelujejo v plesnih tečajih oz. šolanju na lastno odgovornost. 

Varnost in video nadzor 

Prostori Urške so nadzorovani z video nadzornim sistemom. Izvajalec izvaja videonadzor zaradi zagotavljanja varnosti predmetov in premoženja članov pri udeležbi tečajev oz. šolanja. O obstoju videonadzora je izvajalec v prostorih plesne šole podal ustrezno obvestilo v skladu z določbami ZVOP-1. 

Ne glede na navedeno so člani dolžni skrbeti za svoje stvari, in sicer so dolžni vse vrednejše predmete (vrednost predmeta nad 50 EUR) shraniti na recepciji plesne šole za čas trajanja tečaja oz. šolanja in jih po odhodu dvigniti. 

Plesna šola za pozabljene in izgubljene predmete ne odgovarja. 

Osebni podatki 

Izvajalec (Party – Pro, d.o.o.) mora za zagotovitev nemotenega opravljanja plesnih tečajev od članov zbirati in hraniti določene osebne podatke – osebni podatki so navedeni ob registraciji, na obrazcu – prijavnici v plesno šolo. 

Izvajalec pridobiva in hrani osebne podatke na podlagi osebne privolitve člana, ki jo slednji poda s pisnim podpisom prijavnice v plesno šolo. 

Izvajalec pridobiva in hrani osebne podatke za namen: 

(1) vodenja evidence članov plesne šole in preverjanja upravičenja članov do udeležbe na plesnih tečajih oz. šolanjih, 

(2) za namen obvestil članom o plesnih tečajih oz. šolanjih ter obvestil o drugih aktivnostih plesne šole, 

(3) vodenje notranje statistike glede vrste in oseba plesnih tečajev oz. šolanj, ki so pri članih najbolj priljubljeni. 

Pridobljene osebne podatke bo izvajalec uporabljal izključno za namene, navedene v prejšnjem odstavku tega člena, in jih ne bo posredoval tretjim nepooblaščenim osebam. 

Pridobljeni osebni podatki članov bodo hranjeni samo toliko časa, kolikor je to, glede na namen pridobivanja in hrambe osebnih podatkov nujno potrebno, nato pa bodo uničeni. Član lahko vselej na izvajalca naslovi pisno zahtevo po uničenju osebnih podatkov. V kolikor posameznik izvajalcu ne da osebnih podatkov iz prijavnice v plesno šolo, oz. v kolikor član naknadno zahteva izbris osebnih podatkov iz baze osebnih podatkov izvajalca, ima izvajalec pravico posamezniku / članu odreči možnost včlanitve v plesno šolo / sodelovanja pri plesnih tečajih, v kolikor bi bili osebni podatki glede na naravo dela nujno potrebni za izvajanje dejavnosti izvajalca (vodenje evidence o poravnanih obveznostih in izpolnjevanje obveznosti po sklenjeni pogodbi). 

Izvajalca in člane zavezujejo splošne določbe Zakona o varstvu osebnih podatkov. 

Več o varovanju zasebnosti na  https://urska.si/vec/varovanje-zasebnosti

Višja sila

V primeru višje sile, ko izvajalec zaradi neposrednih ali posrednih posledic nastopa višje sile, katere izvajalec ni zmožen nadzorovati ali na njih vplivati, in ko izvajalec ne more izpolnjevati njenih pogodbenih obveznosti, izvajalec ne prevzema materialne ali katerekoli druge odgovornosti za posledice, ki bi nastopile zaradi nezmožnosti izpolnjevanja njenih pogodbenih obveznosti.

V primeru nastopa višje sile, si bo izvajalec v dogovoru z drugim pogodbenim partnerjem trudil najti dogovor za izpolnjevanje njenih pogodbenih obveznosti takoj, ko bo to mogoče. 

Če izvedba pogodbenih obveznosti zaradi trajanja posledic ali ukrepov zaradi nastopa višje sile ni možna v obdobju treh mesecev od trenutka nastopa višje sile, bo izvajalec štel, da izvedba pogodbenih obveznosti dokončno ni bila mogoča. 

Izvajalec šteje med višjo silo vse tiste dogodke in ukrepe države, njenih organov in drugih regulatorjev, ki jih ob sklenitvi pogodbe ni bilo moč predvideti in ki jih kot višjo silo priznavajo tudi slovenska sodišča. Primeri so: naravne nesreče, vojna, epidemije, državljanski nemiri, prepovedi shodov in združevanj, ipd.

Copyright © 2015 Urška, več kot plesna šola, Party-Pro d.o.o., Vse pravice pridržane. 
 
——————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-
 
POLITIKA VARSTVA ZASEBNOSTI
 
 

Politika varstva zasebnosti

Prišli ste na Urska.si. Vaš dostop in uporaba portala sta predmet splošnih Pogojev uporabe, ki so opisani spodaj in jih je treba skrbno prebrati, in določenih zakonov. Z dostopanjem na portal Urska.si potrdite, da ste seznanjeni s Pogoji uporabe, in se strinjate, da vas zavezujejo. 

Pogoji uporabe veljajo za celotni portal Urska.si

Po navodilih Evropske GDPR uredbe, vas obveščamo, kako obravnavamo vaše podatke, katere podatke uporabljamo in zakaj. Spodnji pravilnik velja od 24.5.2018 dalje. Vsaka registracija od 24.5.2018 zahteva, da oseba, ki se registrira, odkljuka, da se strinja s splošnimi pogoji in spodnjo izjavo o zasebnosti. S tem potrjuje, da lahko plesna šola URŠKA oz. podjetje PARTY – PRO d.o.o. varno hrani in uporablja pridobljene podatke osebe, kot je navedeno v tej izjavi o zasebnosti.

Izjavljamo, da za potrebe poslovanja potrebujemo spodaj navedene podatke, brez katerih organizacija Plesnih vadb, Maturantskega plesa, Valete, Maturantske PARADE in ostalih dogodkov in prireditev ne bi bila mogoča.

Pri registraciji od vas pridobimo IME IN PRIIMEK, E-MAIL NASLOV, ROJSTNI DATUM, TELEFON in morebitne PODATKE STARŠA.

Naša osnovna dejavnost je plesna šola, kar pomeni, da izvajamo: 

 • vadbe za vse generacije – tečaje izvajamo tako na terenu (vrtci, osnovne in srednje šole ter gimnazije), kot v naših prostorih
 • stranke različnih starostnih skupin (predšolski in mladoletni otroci, dijaki, študenti, odrasli), poleg podatkov članov oz. tečajnikov, v primeru starosti do 18 let, potrebujemo tudi podatke njihovih skrbnikov oz. staršev.

Glede na naravo dela moramo kontaktirati starše oz. skrbnike zaradi:

 • prevzema otroka po opravljenem tečaju
 • zaradi slabega počutja (bolezen, slabost, poškodba)
 • v primeru hujših poškodb moramo poskrbeti za intervencijo in moramo po takoj kontaktirati starše oz. skrbnike (telefonske številke – klic ali sms)

Podatki, ki jih potrebujemo zaradi dnevnega poslovanja:

 • izdajanje računov – davčna blagajna
 • pošiljanje plačilnih nalogov 

Drugi del naše dejavnosti pa so prireditve in dogodki (Maturantski plesi, Maturantska parada, Valete, koncerti, kongresi, predavanja, zabave…). Za te dogodke potrebujemo:

 • ime in priimek (naročanje vstopnic in plačilo le teh/možnost na obroke – sedežni red)
 • leto rojstva (razvrščanje posameznika na vadbo glede na starost, iskanje prave osebe npr. v primeru enakega imena in priimka)
 • e-mail naslov: obveščanje o plesnih tečajih (termini, skupine, spremembe urnikov, ponovitvene vaje, generalke). Pošiljanje ponudb za maturantske plese oz. dogodke ki so povezani z izvedbo, logistiko in organizacijo; naročanje vstopnic za vse člane družine oz. goste, izdelava sedežnega reda …), plačevanje vstopnic preko plačilnih nalogov (možnost več obrokov), podrobna logistična navodila: časovnica dogodkov, parkiranje, vstopne točke na dogodek…ipd.
 • telefonska številka: hitre intervencije (plačilo dodatnih vstopnic v zadnjem hipu ali stornacija vstopnic zaradi nesreče oz. višje sile) intervencija v primeru poškodbe …

Spremembe Pogojev uporabe

Urska.si si pridržuje pravico sprememb ali posodobitev pogojev, pod katerimi se ponuja uporaba portala. To lahko vključuje spremembe storitev, zakonov, ki urejajo določbe storitev ali spremembe storitev iz kateregakoli drugega razloga.

Omejitve glede osebne in nekomercialne uporabe

Portal Urska.si lahko uporabljate le za osebno, nekomercialno rabo. Nobenih informacij, izdelkov ali storitev, ki tvorijo del spletne strani, se ne sme spreminjati, kopirati, razdeljevati, prenašati, predvajati, izvajati, reproducirati, objavljati, licencirati, uporabiti kot osnovo za izpeljano delo ali prodati, razen če to je izrecno dovoljeno v Pogojih uporabe. 

Zasebnosti in osebni podatki

Če hočete uporabljati določene storitve na Urska.si, se morate registrirati kot uporabnik in s tem zagotoviti določene informacije, potrebne za ustvarjanje vašega osebnega računa. Po svojih zmožnostih morate zagotoviti, da so dane informacije točne in posodobljene v času vaše uporabe storitev. Urska.si si se obvezuje, da bo zaščitil in uporabil vaše osebne podatke v skladu z veljavno zakonodajo in Izjavo o zasebnosti. 

Odgovorni boste za vse dejavnosti, ki se pojavijo znotraj vašega uporabniškega računa. Takoj morate obvestiti Urska.si o nepooblaščeni rabi vašega uporabniškega računa ali na osnovi utemeljenega suma o tem. Urska.si ni odgovoren za izgubo ali poškodbo, ki se pojavi kot posledica nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega računa ali gesla. 

Nezakonita ali prepovedana uporaba ni dovoljena

Kot uporabnik Urska.si se obvezujete, da portala ne boste uporabljali v namene, ki so nezakoniti ali prepovedani v Pogojih uporabe. Portala ne smete uporabljati na način, ki bi lahko poškodoval, onemogočil, preobremenil ali oslabil portal, njegov računalniški sistem, omrežje, povezano s portalom, ali druge račune. Ne smete pridobiti ali poskušati pridobiti materiala ali informacij preko načinov, ki niso namerno dostopni na portalu in izrecno dovoljeni v Izjavi o zasebnosti. Če je bil dostop do takšnih informacij omogočen zaradi napake znotraj storitev portala, morate takšno napako javiti administraciji spletne strani. 

Pravica do uporabe povratnih informacij ali predlogov, ki jih pošljete

Urska.si spodbuja vašo prostovoljno pošiljanje povratnih informacij in predlogov v zvezi s podpiranjem stalnih izboljšav storitev, namenjenih vam in drugim uporabnikom. Ko oddate povratno informacijo ali predlog, prosimo upoštevajte, da mora portal imeti popolno pravico uporabiti vašo povratno informacijo ali predlog brez ovir. Še posebej morate razumeti, da s pošiljanjem povratne informacije ali predloga portalu jamčite in odgovarjate, da posedujete ali drugače nadzirate pravice, potrebne za to. S tem portalu in pridruženim portalom podelite dovoljenje za:

uporabo, spremembo, kopiranje, razdeljevanje, prenašanje, javno predvajanje, reproduciranje, objavo, podeljevanje podlicenc, prodajanje in ustvarjanje izpeljanih del povratnih informacij ali predlogov. 

Podelitev dovoljenja za navedena dejanja vključuje pravico za izkoriščanje lastninskih pravic takšne povratne informacije ali predloga, vključno z, vendar ne omejeno na, avtorsko pravico ter pravico blagovnih znamk in patentov po relevantni pristojnosti. Za uporabo materiala iz povratne informacije ali predloga Urska.si ne izplačuje nadomestila. Urska.si ni zavezan, da objavi ali uporabi material, ki ga pošljete. 

Vsebina, dostopna na Urska.si

Vsebina, ki je na razpolago za ogled in/ali prenos s spletnih strani, ki tvorijo del portala, je v lasti in avtorsko delo podjetja in njegovih dobaviteljev. Reproduciranje in razdeljevanje vsebine je izrecno prepovedano z Zakonom o avtorski pravici in sorodnih pravicah in ima lahko za posledico resne kazni ali globe.
Brez omejevanja zgoraj omenjenega je izrecno prepovedano tudi kopiranje ali reproduciranje vsebine na drugi server ali lokacijo za nadaljnjo reprodukcijo ali razpošiljanje. 


Omejitev odgovornosti

Urska.si in/ali njegovi dobavitelji ne smejo posredovati glede ustreznosti, zanesljivosti, razpoložljivosti, pravočasnosti in točnosti informacij, izdelkov, storitev in podobnih vsebin, vsebovanih na Urska.si. Takšne informacije, izdelki, storitve in podobne vsebine na portalu so zagotovljene brez garancije. Urska.si in/ali njegovi dobavitelji s tem zavračajo garancije in pogoje v zvezi z omenjenimi informacijami, izdelki, storitvami in podobnimi vsebinami. 

Urska.si in/ali njegovi dobavitelji v nobenem primeru niso odgovorni za neposredno, posredno ali posledično škodo, brez omejitev, vključno s škodo zaradi izgubo podatkov ali dobička, izhajajočih iz ali povezanih z uporabo izvajanja portala Urska.si , z zamudo ali nezmožnostjo uporabe portala, z zagotavljanjem ali nezmožnostjo zagotavljanja storitev, za informacije, izdelke, storitve , pridobljene od Urska.si, ali drugo, izhajajoče iz uporabe portala, najsi temelji na pogodbi, prekršku, opustitvi ali čem drugem. Veljavna zakonodaja ne dopušča omejitve ali izključitve določenih omejitev odgovornosti, zato zgornja omejitev ne velja nujno za vas. Če s katerikoli delom portala Urska.si ali njegovimi Pogoji uporabe niste zadovoljni, je vaše edino sredstvo prenehanje uporabe spletne strani Urska.si.

Vse ostale pravice, razen izrecno podeljenih zgoraj, so pridržane. 

Vsaka ugotovitev kršitve avtorske pravice se razrešuje v skladu z Zakonom o avtorski pravici in sorodnih pravicah ter Zakonom o pravdnem postopku.

Politike varstva zasebnosti 
Vašo zasebnost spoštujemo. Vašega e-naslova ne posredujemo nobenemu posamezniku ali podjetju. Spodaj so navedena dejstva, kako ščitimo vašo zasebnost. 

Naš server avtomatsko prepozna ime domene obiskovalcev. Imena domen zbiramo le zaradi statistike. Ne posredujemo jih nikomur. 

Če je informacija poslana preko obrazcev za povratne informacije, prestrežemo vse informacije, ki jih pošljete, vključno z e-naslovom in vrsto brskalnika, ki ga uporabljate. Vendar pa teh informacij ne združujemo ali uporabljamo za druge namene razen komunikacije z vami.

Individualnih informacij o vas ne razkrivamo. 

Vašega e-naslova ne posredujemo drugim podjetjem ali organizacijam. Vaše ime lahko kadarkoli odstranite iz naše e-liste pošiljanja. 

Urska.si lahko namesti piškotek na vaš računalnik. Piškotek sam po sebi ne zbira ali razkriva osebnih identifikacijskih informacij o vas. Podjetje, ki oglašuje na naši spletni strani, uporablja piškotke v različne namene sledenja. Vedno imate možnost onemogočanja piškotkov v nastavitvah vašega brskalnika.

Ta spletna stran vsebuje povezave na druge strani, vključno s stranmi oglaševalca in vsebinskih partnerjev. Omenjene strani niso predmet našega nadzora in tako niso zajete v naši Izjavi o politiki varstva zasebnosti. 

Piškotki in spletni svetilniki

Piškotke uporabljamo za shranjevanje informacij, kot so osebne preference, ko obiščete našo stran. To lahko vključuje le prikaz pojavnega okna enkrat na obisk ali sposobnost prijave na naše funkcije, kot so forumi. 

Na Urska.si uporabljamo tudi oglase s strani tretjih oseb, da podpirajo stran. Nekateri izmed teh oglaševalcev med oglaševanjem na naši spletni strani uporabljajo tehnologijo, kot so piškotki ali spletni svetilniki. Le-ti bodo oglaševalcem in ponudnikom statistike obiska spletne strani (kot je Google preko programa Google AdSense, Google Analytics) poslali informacije, kot so vaš IP naslovom, ISP, brskalnik, ki ste ga uporabili pri obisku naše strani, ter v nekaterih primerih tudi informacije, ali imate nameščen program Flash Player. Na splošno se to uporablja za namene geolociranja (na primer prikazovanje reklam glede nepremičnin v New Yorku osebi, ki tam stanuje) ali prikazovanja določenih oglasov, ki temeljijo na obiskanih straneh (kot je prikazovanje kuharskih oglasov nekomu, ki pogosto obiskuje kuharske strani). 
Lahko izberete funkcijo onemogočenja ali selektivnega izklopa piškotkov ali piškotkov s strani tretjih oseb v nastavitvah vašega brskalnika, ali upravljanje preferenc v programih, kot je Norton Internet Security. To pa lahko vpliva na vašo sposobnost interakcije z našo spletno stranjo ali z drugimi. To lahko vključuje tudi nezmožnost prijave v storitve ali programe, kot je prijava v forume ali račune. 
Morate se zavedati, da prostovoljno razkrite osebne informacije na forumih ali med klepetom lahko zbirajo in uporabljajo drugi, ki z nami niso povezani, kar se kaže v njihovih neželjenih sporočilih .

Varovanje osebnih podatkov

Ponudnik se zavezuje k trajnemu varovanju vseh osebnih podatkov uporabnika.
Ponudnik bo osebne podatke uporabil izključno za potrebe izpolnitve naročila (pošiljanje informativnega gradiva, ponudb, računov) in ostalo potrebno komunikacijo.
Uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani nepooblaščenim osebam.
Za varovanje osebnih podatkov je odgovoren tudi uporabnik sam in sicer tako, da poskrbi za varnost svojega uporabniškega imena in gesla.

Obveščanje

Uporabnik se strinja, da ga po opravljenem nakupu preko spletne trgovine ali preko spletne strani Urska.si lahko občasno obveščamo o novostih na strani, novosti v ponudbi in promocijskih akcijah. Ponudnik se obvezuje, da e-naslova in/ali telefonske številke uporabnika ne bo na noben način zlorabil ali posredoval tretji osebi.

Komunikacija

Ponudnik bo z uporabnikom stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo le, če temu uporabnik izrecno ne nasprotuje.Oglasna elektronska sporočila bodo vsebovala naslednje sestavine: – jasno in nedvoumno bodo označena kot oglasna sporočila, – pošiljatelj bo jasno razviden, – različne akcije, promocije in druge tržne tehnike, bodo označene kot takšne. Prav tako bodo jasno določeni pogoji udeležbe v njih, – jasno bo predstavljen način odjave od prejemanja oglasnih sporočil, – željo uporabnika, da ne želi prejemati oglasnih sporočil, bo ponudnik izrecno spoštoval.

Copyright © 2015 Urška, več kot plesna šola, Party-Pro d.o.o., Vse pravice pridržane. 

URŠKINE NOVICE

Če želiš biti obveščen/a o naših novih plesnih tečajih in ostalih novičkah in dogodkih Urške, vpiši svoj e-poštni naslov.
10 + 6 =

SPREMLJAJ NAS
NA SOCIALNIH OMREŽJIH!

Spremljaj naš Facebook in Instagram profil, za najnovejše slike z delavnic, dogodkov, ostale novosti ali samo za zabavo.

PIŠI NAM

Kaj te zanima? Napiši nam sporočilo in potrudili se bomo, da ti odgovorimo v najkrajšem možnem času.